FORMACIÓ OCUPACIONAL

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics
Curs ID
ELEQ0111
Campus
Manresa Oficis
Modalitat
Ocupacional
Hores
390 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

En l’àmbit de l’electricitat i electrònica, cal conèixer els diferents camps de les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics dins l’àrea professional d’equips electrònics. Així, amb el present curs es pretén aportar els coneixements necessaris per a les operacions d’acoblament, de connexió i operacions auxiliars de manteniment d’equips elèctrics i electrònics.

Quines sortides laborals ofereix?
La present formació s’ajusta a l’itinerari formatiu del Certificat de Professionalitat ELEQ0111 Operacions Auxiliars de Muntatge i Manteniment d’Equips Elèctrics i Electrònics, certificant el fet d’haver superat les diferents Unitats de Competència en ella incloses, i va dirigit a l’acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i de la formació no formal, via per la qual va optar a l’obtenció del corresponent Certificat de Professionalitat, a través de les respectives convocatòries que vagin publicant les diferents comunitats autònomes, així com el mateix Ministeri de Treball ( Reial Decret 1224/2009 de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral).

OBJECTIU

Realitzar operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, seguint instruccions donades, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l’empresa i la normativa d’aplicació vigent.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS
Elèctrics i electrònics.
Realitzar operacions d’acoblament en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics.

Operacions d’acoblament en el muntatge de equips elèctrics i electrònics.

Acoblament de components d’equips elèctrics i electrònics.

Prevenció de riscos laborals i mediambientals en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.

Operacions de connexió en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics.

Connexionat de components en equips elèctrics i electrònics.

Prevenció de riscos i gestió mediambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.

Operacions auxiliars en el manteniment d’equips elèctrics i electrònics.

Operacions auxiliars en el manteniment d’equips elèctrics.

Operacions auxiliars en el manteniment d’equips electrònics.

Prevenció de riscos i gestió mediambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.

Mòdul de pràctiques professionals no laborals

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí