SOLDADURA

Soldadura

Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza

Aquesta tendència es converteix en obligació amb la publicació del “RD 314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi Tècnic de l’Edificació”, i fa referència a les “exigències bàsiques de seguretat estructural-acer (SE-A)”, on s’estableix que “els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNE-EN” i que “cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.

L’evolució del nostre entorn econòmic requereix de professionals altament qualificats en l’exercici de les activitats empresarials. La tendència reguladora i l’entorn econòmic i social exigeixen que aquesta qualificació sigui acreditada per part de les persones i empreses que les desenvolupen.

Per donar compliment a aquesta obligació i procedir a l’edició, redacció i acreditació dels procediments d’empresa així com dels soldadors que duran a terme aquestes activitats, la Fundació EMI-Manresa facilita els serveis formatius i de qualificació que permeten complir amb aquests requisits reconeixent la professionalitat tant de l’empresa com dels treballadors acreditats, atorgant-los el nivell professional que contempla la corresponent normativa europea UNE-EN.

  • Disposem de monitors professionals amb àmplia experiència en l’àmbit de la soldadura
  • Tecnologia, processos i procediments.
  • Inspectors acreditats per fer les homologacions oportunes.
  • Centres propi, i recursos materials, maquinària i equipaments especialitzats (arc elèctric, TIG, TIG en continua amb AC-DC, semiautomàtiques MIG-MAG, sinèrgiques, plasma,…) així com els elements auxiliars necessaris per preparar els soldadors, avaluar els seus coneixements i acreditar-los d’acord amb la normativa per a l’exercici de la seva activitat.

Informació de Contacte

Departament d’Oficis

Passeig Pere, III. 96. 1er 1a

93 873 45 99
psolera@emi-manresa.org

Dill – Div 9:00A.M. – 6:00P.M.

Social Info

Sol·licitar infomació

VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS NOSTRES CURSOS DE SOLDADURA?

Deixa’ns les teves dades i un coordinador de formació es posarà en contacte amb tu per aclarir qualsevol dubte sobre els nostres cursos de soldadura. Instal·lacions, possibilitats de bonificació, especialitats i homologacions disponibles.