Programa de l'Obra Social "La Caixa"

REINCORPORA

REINCORPORA

de "la Caixa"

El programa Reincorpora és la iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb el Departament de Justícia i el Ministeri de l’Interior, que ofereix a les persones privades de llibertat l’oportunitat de lluitar per un futur diferent per mitjà d’un itinerari personalitzat d’integració sociolaboral. Aquest itinerari inclou acompanyament, formació, projecte de servei a la comunitat, orientació laboral, intermediació i seguiment. És essencial que l’itinerari es basi en una valoració inicial de les capacitats, les necessitats i les dificultats de cada persona per oferir-li una solució personalitzada.

Però aquest tipus d’accions no es concentren només en el camp laboral, sinó que parteixen d’una intervenció integral que té en compte tots els aspectes que han provocat el procés d’exclusió.

La peça imprescindible per ajudar a aconseguir aquests objectius són els tècnics Reincorpora de les diferents entitats socials que col·laboren amb el programa i que s’impliquen des del primer minut, i durant tot el procés, en l’acompanyament i l’assessorament a la persona privada de llibertat.

Informació de contacte

Informació de contate Projecte Reincorpora

Passeig Pere III, 96. 1er 1a
08242 Manresa

93 873 45 99
amartinez@emi-manresa.org

Dill – Div 9:30A.M. – 5:00P.M.

Tornar a començar: motivació i compromís

Un cop seleccionats els participants del programa, se’ls deriva a l’entitat social del territori corresponent, on se’ls assigna un tècnic Reincorpora. Aquest tècnic guia els participants per obtenir les eines, les experiències i els coneixements que els facilitaran, en un futur proper, la reinserció social i laboral. Durant aquest procés, els ajudarà a mantenir la motivació imprescindible per assolir els objectius.

Formació i pràctiques en empreses

Els usuaris del programa –sempre que calgui– participen en formacions enfocades a preparar-los en un àmbit professional que els interessi i, alhora, millorar les competències personals. A més, tots els participants fan pràctiques no laborals en empreses, on podran demostrar els seus coneixements i habilitats, una activitat que, sovint, els facilita la contractació posterior.

Serveis a la comunitat

Tots els participants en el programa col·laboren en un projecte de servei solidari a la comunitat. Es tracta d’activitats que faciliten i milloren les competències, estimulen les habilitats, reforcen els valors i fomenten la participació social i el compromís cívic.

Reinserció social i laboral: el final del repte

A la part final de l’itinerari, els participants passen al programa Incorpora, la iniciativa laboral de l’Obra Social ”la Caixa” que els facilita l’accés a un lloc de treball. Els tècnics Incorpora posen en contacte les empreses col·laboradores del programa que ofereixen llocs de treball i els col·lectius vulnerables que busquen una oportunitat laboral.

0
Persones Participants
0
Contractacions Laborals
0
Empreses Contractants
0
Centres Penitenciaris