FORMACIÓ OCUPACIONAL

Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
Curs ID
ENAE0108
Campus
Manresa Oficis
Modalitat
Ocupacional
Hores
540 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Entorn Professional:
Àmbit professional:
Desenvolupa la seva activitat professional a les petites i mitjanes empreses, públiques o privades, dedicades a realitzar la promoció, el muntatge, l’explotació i el manteniment de instal·lacions solars fotovoltaiques per a la producció d’energia elèctrica tant a instal·lacions connectades a xarxa com en instal·lacions aïllades amb o sense sistema de suport.

Sectors productius:
S’ubica al sector energètic, subsector d’energies renovables, a les activitats productives en què es realitza el muntatge, explotació i manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques per a la producció denergia elèctrica.
Ocupacions o llocs de treball relacionats:

7299.001.6 Muntador de plaques denergia solar.
7299.001.6 Muntador d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
7621.023.5 Instal·lador de sistemes fotovoltaics i eòlics.
8161.005.3 Operador a central solar fotovoltaica.
8161.005.3 Operador d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Requisits necessaris per a l’exercici professional:
Aquestes activitats que estan regulades pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), es realitzaran sota la supervisió d’un instal·lador elèctric autoritzat en baixa tensió, que posseeixi el carnet de categoria especialista (IBTE).

OBJECTIU

Efectuar, sota supervisió, el muntatge, posada en servei, operació i manteniment de instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

MF0835_2: Replanteig d’instal·lacions solars fotovoltaiques. (150 hores).
x UF0149: Electrotècnia. (90 hores)
x UF0150: Replanteig i funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques. (60
hores)
MF0836_2: Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques. (210 Hores).
x UF0151: Prevenció de riscos professionals i seguretat en el muntatge de instal·lacions solars. (30 hores)
x UF0152: Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltaiques. (90 hores)
x UF0153: Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solars fotovoltaiques.(90 hores)
MF0837_2: Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. (60 Hores)
MP0032: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Muntatge i manteniment de instal·lacions solars fotovoltaiques. (120 hores)

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí