Signatura d’un conveni de col·laboració entre la Fundació EMI Manresa i Caritas.

Fundació EMI Manresa > Blog > Signatura d’un conveni de col·laboració entre la Fundació EMI Manresa i Caritas.

El passat dia 8 de febrer ha tingut lloc  la signatura d’un conveni de col·laboració entre la FUNDACIÓ EMI – MANRESA representada per la Sra. ANNA MARTINEZ CARMONA  i CARITAS ARXIPRESTAL DE MANRESA, representada per la Sra. JOSEFINA FARRÉS

En virtut d’aquest acord, CARITAS ARXIPRESTAL MANRESA podrà derivar a la FUNDACIÓ EMI – MANRESA els participants en els projectes d’inserció laboral de Càritas que consideri susceptibles de formar part del programa INCORPORA finançat per l’Obra Social de la Caixa i que gestiona la Fundació EMI – Manresa amb la finalitat de facilitar la integració laboral a persones en situació d’exclusió social.

El conveni també preveu que la Fundació EMI – MANRESA facilitarà a CÀRITAS ARXIPRESTAL MANRESA informació periòdica sobre la seva oferta d’activitats formatives que puguin ser d’interès per a millorar l’ocupabilitat de les persones participants en els projectes de Càritas.

Aquest conveni de col·laboració forma part del projecte “EMPRESES AMB COR”, una iniciativa de Càritas que té com a finalitat promoure accions de responsabilitat social de les empreses i entitats compromeses en el desenvolupament del benestar social i amb les que Càritas comparteix els valors de la solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat.