FORMACIÓ OCUPACIONAL

Soldadura amb electrode revestit i TIG

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Soldadura amb electrode revestit i TIG
Curs ID
FMEC0110
Campus
Manresa Oficis
Modalitat
Ocupacional
Hores
680 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Competència general:
Realitzar soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes revestits i soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), d’acord amb especificacions de procediments de soldadura (WPS), amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:

· UC0099_2 Realitzar soldadures amb arc elèctric amb elèctrode revestit.
· UC0100_2 Realitzar soldadures amb arc baix gas protector amb elèctrode no
consumible (TIG).

MF0099_2: Soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits (270 hores)

UF1623: Soldadura amb elèctrodes revestits de xapes i perfils d’acer carboni amb elèctrodes rútil (90 hores).
UF1624: Soldadura amb elèctrodes revestits de xapes i perfils d’acer carboni amb elèctrodes bàsics (90 hores).
UF1625: Soldadura amb elèctrodes revestits d’estructures d’acer carboni, inoxidables i altres materials (90 hores).

MF0100_2: Soldadura amb arc baix gas protector amb elèctrode no consumible (370 hores)

UF1640: (Transversal) Interpretació de plànols en soldadura (60 hores).
UF1622: (Transversal) Processos de tall i preparació de vores (70 hores).
UF1626: Soldadura TIG d’acer carboni (90 hores).
UF1627: Soldadura TIG d’acer inoxidable (90 hores).
UF1628: Soldadura TIG d’alumini i aliatges (60 hores).

MP0349: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de soldadura amb elèctrode revestit i TIG (40 hores)

ÀMBIT PROFESSIONAL

Desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses, tant per compte d’altri, com de forma autònoma, dedicades a la fabricació, muntatge o reparació de construccions metàl·liques, instal·lacions i productes de fabricació mecànica.

Sectors productius:

Aquest certificat se situa en el sector d’indústries de Fabricació mecànica i instal·lacions a l’àrea de fabricació, muntatge i reparació.
Ocupacions o llocs de treball relacionats:

7312.1145 Soldador per TIG
7312.1033 Oxicortador, a mà
7312.1015 Tallador de metalls per plasma, a mà Soldadores i oxicortadores
7312.1024 Operadors de projecció tèrmica
7312.1118 Soldadores per arc elèctric, en general.
7312.1136 Soldadores per resistència elèctrica.
7312.1082 Soldadores de canonada i recipients d’alta pressió.
7312.1060 Soldadores d’estructures metàl·liques pesades.

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

Una vegada finalitzats i aprovats tots els exàmens del curs, d’acord a la valoració realitzada pel tutor o tutora assignat/a, es rebrà el corresponent Diploma on s’acreditaran els coneixements adquirits així com la realització i el grau d’aprofitament dels mateixos.

Una vegada finalitzats i aprovats tots els exàmens del curs, d’acord a la valoració realitzada pel tutor o tutora assignat/a, es rebrà el corresponent Diploma on s’acreditaran els coneixements adquirits així com la realització i el grau d’aprofitament dels mateixos.

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí


La soldadura GMAW és un procés semiautomàtic, automàtic o robotitzat de soldadura que utilitza un elèctrode consumible i continu que és alimentat a la pistola juntament amb el gas inert en la soldadura MIG o gas actiu en la soldadura MAG que crea l’atmosfera protectora.