FORMACIÓ OCUPACIONAL

Optimización de la cadena logística

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Optimización de la cadena logística
Curs ID
MF1005_3
Campus
Barcelona
Modalitat
Ocupacional
Hores
90 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Pertanyent a el Certificat de Professionalitat ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA DISTRIBUCIÓ (COMLO0209)

Objectius:

Definir les fases i operacions a realitzar dins de la cadena logística d’acord amb els nivells de servei i la qualitat establerts per fer el seguiment de les mercaderies.
Calcular costos logístics en funció de les variables que intervenen en l’execució de l’servei de distribució, per a elaborar un pressupost de el servei logístic.
Analitzar les incidències més habituals en la cadena logística proposant procediments oportuns per resoldre-les.
Utilitzar els sistemes d’informació i comunicació adequats per a la gestió i atenció de les relacions amb el client / proveïdor d’una cadena logística.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UNITAT DIDÀCTICA 1. FASES I OPERACIONS A LA CADENA LOGÍSTICA

La cadena de subministrament: fases i activitats associades.
Fluxos en la cadena de subministrament: flux físic de materials i flux d’informació. Característiques dels mateixos. Com s’articulen. Exemple concret d’un procés d’aprovisionament des que es llança l’ordre de comanda fins a la seva recepció en magatzem.
El flux d’informació: en temps real, fiable, segur, fàcil d’interpretar i manejar.
Flux de materials: segur, eficaç i amb qualitat. Diagrama de fluxos interconnexionats.
Cadena logística: objectius. Com aconseguir-los. Integració d’actors i sinergies a aconseguir.
Logística i qualitat.
Gestió de la cadena logística:
El flux d’informació.

UNITAT DIDÀCTICA 2. LOGÍSTICA INVERSA

Devolucions i logística inversa.
Possibles límits a la logística inversa.
Causes de l’aparició de la logística inversa.
Política de devolució de productes.
Logística inversa i legislació:

UNITAT DIDÀCTICA 3. OPTIMITZACIÓ I COSTOS LOGÍSTICS

Característiques de el cost logístic: variabilitat.
Sistema tradicional i sistema ABC de costos.
Mesura de el cost logístic i el seu impacte en el compte de resultats. Costos totals, costos unitaris i costos percentuals.
Estratègia i costos logístics.
Mesures per optimitzar el cost logístic en les diverses àrees: estoc, emmagatzematge, picking, transport.
Quadre de control de costos. Piràmide d’informació de el cost logístic.
Exemple pràctic de càlcul de el cost logístic a una operació de comercialització, tenint en compte el cost de compra, els costos d’estoc, emmagatzematge i manipulació, el cost de transport de distribució i els costos administratius i indirectes.

UNITAT DIDÀCTICA 4. XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Diferents models de xarxes de distribució:
Càlcul de el cost logístic de distribució en els diferents models:

UNITAT DIDÀCTICA 5. GESTIÓ DE IMPREVISTOS I INCIDÈNCIES A LA CADENA LOGÍSTICA

Incidències, imprevistos i errors humans en el procés de distribució.
Punts crítics de l’procés. Importància qualitativa i monetària de les mateixes.
Anàlisi de determinats processos crítics:
Seguiment i localització física de la mercaderia en el procés de distribució.
Sistemes informàtics i tecnologia aplicada: GPS, satèl·lit, radiofreqüència.
Accés de el client a la informació.
Determinació de responsabilitats en una incidència.
En diversos supòsits pràctics, com actuar en una incidència.
Incidències i el seu tractament informàtic. Sistema de documentació: gravació de dades, informació mínima, classificació segons tipus, seguiment i solució donada a la mateixa, cost real o estimat, client afectat o proveïdor involucrat, punt de la cadena en què es va produir.

UNITAT DIDÀCTICA 6. APLICACIONS INFORMÀTIQUES D’INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CADENA DE SUBMINISTRAMENT

Tecnologia i sistemes d’informació en logística.
La piràmide d’informació.
Avantatges i possibles inconvenients: cost i complexitat de el sistema.
La comunicació formal i informal.
Sistemes d’utilització tradicional i d’avantguarda: la informàtica, satèl·lits, GPS, EDI, transmissió de fitxers, correu electrònic, telèfon, fax. Característiques. Pros i contres dels diferents sistemes.
Informació habitual al magatzem:
Terminologia i simbologia utilitzades en la gestió de l’magatzem.

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí