FORMACIÓ OCUPACIONAL

Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotèniques i de telecomunicacions en edificis

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotèniques i de telecomunicacions en edificis
Curs ID
ELES0208
Campus
Manresa Oficis
Modalitat
Ocupacional
Hores
380 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

La present formació s’ajusta a l’itinerari formatiu del Certificat de Professionalitat ELES0208 Operacions Auxiliars de Muntatge d’Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis certificant l’haver superat les diferents Unitats de Competència en ella incloses, i va dirigit a l’acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i de la formació no formal, via per la qual va optar a l’obtenció del corresponent Certificat de Professionalitat, a través de les respectives convocatòries que vagin publicant les diferents comunitats autònomes, així com el propi Ministeri de Treball ( Reial Decret 1224/2009 de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral).

OBJECTIUS

Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos i instal·lacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

MF0816_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i
domòtiques en edificis. (150 hores)
• UF0538: Muntatge d’elements i equips d’instal·lacions elèctriques de baixa
tensió en edificis. (80 hores)
• UF0539: Muntatges en instal·lacions domòtiques en edificis. (40 hores)
• UF0540: (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en les
operacions de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions
en edificis. (30 hores)
MF0817_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions. (180
hores).
• UF0541: Caracterització dels elements i equips bàsics d’instal·lacions de
telecomunicació en edificis. (80 hores)
• UF0542: Muntatge d’elements i equips en instal·lacions de telecomunicació
en edificis. (70 hores)
• UF0540: (Transversal) Prevenció de riscos laborals i mediambientals en les
operacions de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions
en edificis. (30 hores).
MP0118: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’operacions auxiliars
de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. (80
hores)

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí