FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

ONLINE – Seguretat i Higiene

Fundació EMI Manresa > Online > ONLINE – Seguretat i Higiene
Curs ID
EMIONLINE0001
Campus
Campus virtual
Modalitat
Hores
5 hores
Mètode
Distància

Aquest curs es realitzarà a través de la nostra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, on trobarà perfectament estructurat el material didàctic del curs així com un itinerari formatiu que l’ajudarà a assolir els objectius del curs amb la comoditat de sistema de formació on-line.

  • Conèixer la normativa de prevenció de riscos laborals, els tipus de prevenció i els sistemes de gestió de prevenció de riscos a l’empresa.
  • Saber diferenciar els diferents riscos derivats de la feina, els danys que poden produir aquests riscos i les diferents especialitats preventives que existeixen.
  • Conèixer les diferents especialitats preventives que existeixen.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UD1. La prevenció de riscos laborals.

1.1. Introducció.
1.2. El marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
1.3. Obligacions en matèria de prevenció: Empresaris i Treballadors.
1.4. Sistemes bàsics de control i protecció de riscos.
1.5. Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals.
UD2. Salut, Seguretat, i Higiene en el treball.

2.1. Introducció.
2.2. Els danys derivats de la feina.
2.3. Els riscos derivats de la feina.
2.4. Tècniques de Prevenció de Riscos Laborals.

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Si t'interessa aquest curs ONLINE

Apunta't aquí