FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

ONLINE – Gestió d’esdeveniments

Fundació EMI Manresa > Online > ONLINE – Gestió d’esdeveniments
Curs ID
EMIONLINE0006
Campus
Campus virtual
Modalitat
Contínua - Subvencionada
Hores
50 hores
Mètode
Distància

Aquest curs es realitzarà a través de la nostra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, on trobaràs perfectament estructurat el material didàctic del curs així com un itinerari formatiu que t’ajudarà a assolir els objectius del curs amb la comoditat de sistema de formació on-line.

 • • Conèixer els esdeveniments en el context actual dins de l’empresa, al sector públic i en l’àmbit privat.
  • Identificar l’estructura d’un acte, l’equip d’esdeveniments, la contractació de proveïdors i la relació d’esdeveniments amb altres sectors en l’organització d’esdeveniments.
  • Diferenciar els tipus d’esdeveniments en la seva gestió.
  • Caracteritzar els factors a tenir en compte en l’organització d’esdeveniments.
  • Conèixer la planificació d’un esdeveniment, identificant el seu punt de partida.
  • Distingir els diferents dades bàsiques en la planificació de l’esdeveniment.
  • Identificar l’organització, execució i avaluació de l’esdeveniment.
  • Diferenciar les eines per a l’organització d’esdeveniments, classificades en comunicació i disseny, gestió i monitorització.
  • Valorar la importància de la comunicació externa a l’organització d’esdeveniments.
  • Conèixer els materials imprescindibles aturar els mitjans de comunicació.
  • Identificar les pautes bàsiques per a la gestió de la comunicació en esdeveniments.
  • Avaluar el protocol pel que fa a presència, tipologia i ordenament d’actes, ús de vexilología i protocols en banquets i dinars o diplomàtic i internacional.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UD1.Gestión d’esdeveniments
1. Els esdeveniments en el context actual
1.1. La importància de el sector esdeveniments
1.2. Els esdeveniments dins de l’empresa
1.3. Els esdeveniments en el sector públic
1.4. Els esdeveniments en l’àmbit privat
1.5. L’equip d’organització d’esdeveniments
1.6. La contractació de proveïdors a de el sector esdeveniments
1.7. La relació de el sector esdeveniments amb altres sectors
2. La gestió d’esdeveniments
2.1. Estructura organitzativa d’un acte
2.2. Tipus d’esdeveniments
2.2.1. Roda de premsa
2.2.2. Canutazo
2.2.3. Esmorzar de premsa
2.2.5. reunions
2.2.6. Assemblees
2.2.7. convencions
2.2.8. Inauguracions i primera pedra
2.2.9. Signatura de convenis i documents
2.2.10. Visites i jornades de portes obertes
2.2.11. recepcions
2.2.12. Lliurament de premis
2.2.13. Fires i exposicions
2.2.14. congressos
2.2.15. conferències
2.2.16. Cursos, seminaris i simposis
2.2.17. Presentacions i esdeveniments promocionals
2.2.18. Teambuilding i viatges d’incentius
2.2.19. exposicions
2.2.20. Festes i sopars
2.2.21. esdeveniments esportius
2.2.22. Funerals
2.3. Aspectes a tenir en compte en l’organització d’esdeveniments

UD2.Técnicas per a l’organització d’esdeveniments
1. Introducció
2. Planificació de l’esdeveniment
2.1. Punt de partida per a organitzar un esdeveniment
2.2. Dades bàsiques de l’esdeveniment
2.2.1. Entitat organitzadora de l’event0
2.2.2. Objectius de l’event0
2.2.3. Públics de l’esdeveniment
2.2.4. Naturalesa de l’esdeveniment
2.2.5. Data de l’esdeveniment
2.2.6. Localització de l’esdeveniment
2.2.7. Pressupost de l’esdeveniment
2.2.8. Manera en que es va a organitzar l’esdeveniment
3. Organització de l’esdeveniment
4. Execució de l’esdeveniment
5. Avaluació de l’esdeveniment
6. Eines per a l’organització d’esdeveniments
6.1. Eines de comunicació i disseny
6.2. Eines de gestió
6.3. Eines de monitorització

UD3.La comunicació i el protocol en els esdeveniments
1. Introducció
2. La importància d’una bona comunicació en l’organització d’esdeveniments
3. La comunicació externa en els esdeveniments
3.1. Les xarxes socials com a eina de difusió
3.2. Entrades, invitacions i material corporatiu per a assistents
3.3. La roda de premsa com a eina
4. Projecció i visibilitat de la marca en els esdeveniments
5. Materials per als mitjans de comunicació
5.1. PressRoom al web
5.2. Acreditacions
5.3. Nota de premsa i Comunicat de premsa
5.4. Dossier de premsa i electronicpress kit
6. Pautes bàsiques per a la gestió de la comunicació en esdeveniments
6.1 Dispositiu de premsa i comunicació
6.2. Moments clau en el desenvolupament d’un esdeveniment de cara als mitjans de comunicació
7. El protocol en l’organització d’esdeveniments
7.1. Conceptes bàsics de protocol
7.2. Presidència dels actes
7.3. Tipus de protocol
7.4. Tipologia d’actes
7.5. Precedències i ordenament en els actes
7.6 Ús de la vexilología
7.7. Etiqueta i protocol social
7.7.1. etiqueta
7.8. Protocol en banquets i menjars
7.9. Protocol diplomàtic i internacional

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

T'interessa aquest curs ONLINE

Vols més informació