FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

ONLINE – Gestió del canvi

Fundació EMI Manresa > Online > ONLINE – Gestió del canvi
Curs ID
EMIONLINE0003
Campus
Campus virtual
Modalitat
Bonificada
Hores
25 hores
Mètode
Distància

Aquest curs es realitzarà a través de la nostra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, on trobaràs perfectament estructurat el material didàctic del curs així com un itinerari formatiu que t’ajudarà a assolir els objectius del curs amb la comoditat de sistema de formació on-line.

  • Conèixer les claus de la gestió de l’canvi per adaptar l’activitat de les organitzacions als nous escenaris.
    Aprendre a afrontar els processos de canvi per al desenvolupament i creixement de les organitzacions.
  • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris sobre la importància d’introduir, en la cultura de l’empresa, una cultura orientada a la innovació.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UD1. El canvi organitzatiu: conceptes bàsics.

1.1. Definició i tipus.
1.2. Necessitat i forces per al canvi.
1.3. Etapes de canvi en les organitzacions.
1.4. Tipus i models de canvi.
UD2. Resistència individual a el canvi.

2.1. Psicològica.
2.2. Utilitària.
2.3. Cínica.
UD3. Resistència organitzativa a l’canvi.

3.1. Inèrcia estructural.
3.2. Estanquitat.
3.3. Inèrcia de l’equip.
3.4. Amenaces.
3.5. Tractament de la resistència a l’canvi.
UD4. Detalls de planificació.

4.1. Rols.
4.2. Matisacions.
4.3. Seguiment.
4.4. Agenda esglaonada.
4.5. Govern de l’entorn físic relatiu als canvis.

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Si t'interessa aquest curs ONLINE

Apunta't aquí