FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

ONLINE – Excel 2007 Avançat

Fundació EMI Manresa > Online > ONLINE – Excel 2007 Avançat
Curs ID
AP0837
Campus
Campus virtual
Modalitat
Bonificada
Hores
50 hores
Mètode
Distància

Aquest curs es realitzarà a través de la nostra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, on trobaràs perfectament estructurat el material didàctic del curs així com un itinerari formatiu que t’ajudarà a assolir els objectius del curs amb la comoditat de sistema de formació on-line.

  • ADQUIRIR ELS CONEIXEMENTS NECESSARIS PER COMPONDRE FÓRMULES DE QUALSEVOL TIPUS SABER UTILITZAR LES CARACTERÍSTIQUES MÉS AVANÇADES I NOVES COM LES TAULES DINÀMIQUES, DIAGRAMES O GRÀFICS DINÀMICS APRENDRE A UTILITZAR LES FUNCIONS MÉS ÚTILS DE EXCEL, EFECTUANT AMB ELLES OPERACIONS DE RECERCA I DECISIÓ CREAR MACROS I FUNCIONS PRÒPIES, UTILITZANT VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS)

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UD1. Funcions per a treballar amb nombres.

UD2. Les funcions lògiques.

UD3. Funcions sense càlculs i per treballar amb textos.

UD4. Els objectes en Excel.

UD5. Gràfics en Excel.

UD6. Base de dades en Excel (Taules).

UD7. Plantilles i macros en Excel.

UD8. Formularis i anàlisi de dades en Excel.

UD9. Xarxes i internet amb Excel.

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Descobreix més cursos

Cursos ONLINE

T'interessa aquest curs ONLINE

Vols més informació