FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

Photoshop Avançat

Fundació EMI Manresa > Online > Photoshop Avançat
Curs ID
EMI0505
Campus
Campus virtual
Modalitat
Bonificada
Hores
40 hores
Mètode
Distància

Aquest curs es realitzarà a través de la nostra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, on trobaràs perfectament estructurat el material didàctic del curs així com un itinerari formatiu que t’ajudarà a assolir els objectius del curs amb la comoditat de sistema de formació on-line.

  • Ampliar el coneixement de l’usuari sobre el programa en la seva versió CS6.
    Aprofundir en l’aprenentatge de les possibilitats que ofereix aquest programa de disseny líder, com la personalització de l’entorn, la gestió de bridge, el treball amb capes, els efectes i estils, les tècniques de retoc, les maneres de color i calibratge, l’animació o l’optimització de el programa, entre altres aspectes.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UD1. El color.

1.1. Profunditat de Color.
1.2. Maneres i Gamma de Color.

UD2. Eines de modificació.

2.1. De Retoc.
2.2. De Transformació.
2.3. Ajustaments d’Imatge.

UD3. Canals.

3.1. Tipus de Canals.
3.2. Com es treballa amb canals.

UD4. Les màscares.

4.1. Introducció.
4.2. Màscara de capa.
4.3. Màscara Vectorial.

UD5. Els traçats.

5.1. Traçats i formes vectorials.
5.2. Panell de traçats.
5.3. Entendre els traçats.
5.4. Característiques.
5.5. Transformar traçats.

UD6. Panell d’accions.

6.1. Funcionament de el panell accions.
6.2. Com crear una acció.
6.3. Desfer accions i rectificar.

UD7. El 3D.

7.1. Funcions de 3D.
7.2. Crear Objecte 3D.
7.3. Interfície 3D.
7.4. Elements dels objectes 3D.
7.5. Treball amb objectes 3D.
7.6. Interpretar i rasterizar.

UD8. Camera RAW.

8.1. Introducció a l’camera RAW.
8.2. Interfície de Camera RAW i Paràmetres.

UD9. Edició de vídeo a CS.

9.1. Novetats d’Edició de vídeo en CS6.
9.2. Espai de treball.
9.3. Inserir i ajustar vídeo.
9.4. Edició de Vídeo.
9.5. Interpretar el vídeo.

Solucions.
Envia suggeriments
Historial
Desades
Comunitat

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Descobreix més cursos

Cursos ONLINE

T'interessa aquest curs ONLINE

Vols més informació