FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

ONLINE – Comunicació interna

Fundació EMI Manresa > Online > ONLINE – Comunicació interna
Curs ID
EMIONLINE0002
Campus
Campus virtual
Modalitat
Hores
25 hores
Mètode
Distància

Aquest curs es realitzarà a través de la nostra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, on trobaràs perfectament estructurat el material didàctic del curs així com un itinerari formatiu que t’ajudarà a assolir els objectius del curs amb la comoditat de sistema de formació on-line.

  • Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per dur a terme una adequada gestió de la comunicació interna en les organitzacions actuals com a mitjà per assolir els objectius empresarials.
  • Conèixer els instruments de comunicació més utilitzats, així com aprendre a dissenyar un pla de comunicació interna, controlar els processos de comunicació informal, etc.
  • Conèixer quins mitjans i eines poden aplicar-se en les empreses per tractar els coneixements que es troben en ella.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UD1. La comunicació interna a l’empresa.

1.1. Introducció.
1.2. Concepte de Comunicació.
1.3. La comunicació Empresarial.
1.4. El pla de comunicació interna.
1.5. La comunicació en les organitzacions multinacionals.
1.6. Les organitzacions Virtuals.
1.7. El teletreball.
1.8. Incidències en l’ús de el correu electrònic.
UD2. Gestió de el coneixement.

2.1. Introducció a la gestió de el coneixement. Aproximació i consideracions prèvies.
2.2. El coneixement.
2.3. La gestió de el coneixement en l’empresa.
2.4. Les persones i l’avantatge competitiu en la gestió de el coneixement.
2.5. Eines utilitzades en la gestió de el coneixement.
2.6. Barreres a la gestió de el coneixement.
2.7. Beneficis de la gestió de el coneixement.

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Si t'interessa aquest curs ONLINE

Apunta't aquí