FORMACIÓ MODALITAT ONLINE

ONLINE – Atenció al client

Fundació EMI Manresa > Online > ONLINE – Atenció al client
Curs ID
EMIONLINE0005
Campus
Campus virtual
Modalitat
Contínua - Subvencionada
Hores
25 hores
Mètode
Distància

Aquest curs es realitzarà a través de la nostra plataforma virtual: CAMPUS-EMI, on trobaràs perfectament estructurat el material didàctic del curs així com un itinerari formatiu que t’ajudarà a assolir els objectius del curs amb la comoditat de sistema de formació on-line.

  • Conèixer les diferents tècniques per mesurar la satisfacció de client i diagnosticar els errors comesos.
  • Implantar en el treball diari un programa de qualitat de el servei.
  • Capacitar els participants per utilitzar el telèfon com a instrument d’atenció i informació a el públic.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

UD1. Atenció a el client (I).

1.1. Definició de qualitat i servei.
1.2. Impacte de la qualitat en el servei.
1.3. Factors diferencials de les empreses de serveis.
1.4. Estratègies de servei.
UD2. Atenció a el client (II).

2.1. La comunicació de l’servei.
2.2. Normes de qualitat de el servei.
2.3. A la conquesta de l’zero defecte.
2.4. Mesurar la satisfacció de client.

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Si t'interessa aquest curs ONLINE

Apunta't aquí