FORMACIÓ OCUPACIONAL

Distribució capilar

Curs ID
MF1012_3
Campus
Barcelona
Modalitat
Ocupacional
Hores
70 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Pertanyent a el Certificat de Professionalitat ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA DISTRIBUCIÓ (COMLO0209)

Objectius:
– Definir un sistema de distribució capil·lar analitzant les necessitats de recursos per
garantir el servei de repartiment de mercaderies.
– Interpretar les normes, permisos, autoritzacions i documentació necessària per al repartiment
de mercaderies així com les sancions en cas d’incompliment.
– Elaborar fulls de ruta per vehicle / conductor donades unes condicions establertes de
recollida / entrega i terminis disponible en una àrea determinada, xarxa de magatzems o punts de
venda en una ciutat o espai geogràfic determinat.
– Definir les condicions i elements susceptibles de negociació en la contractació de
transportistes, distribuïdors i / o repartidors
– Analitzar les incidències i reclamacions d’un sistema de distribució capil·lar definint
actuacions per millorar la qualitat de el servei.

OBJECTIU

Realitzar operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, seguint instruccions donades, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l’empresa i la normativa d’aplicació vigent.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

MÒDUL 1. DISTRIBUCIÓ CAPILAR UNITAT DIDÀCTICA 1. REPARTIMENT I CAPIL.LARITAT EN L’ACTIVITAT DEL TRANSPORT PER CARRETERA
1. Definició i característiques específiques de la distribució capil·lar de mercaderies.
2. Sistemes d’organització, gestió i control en la distribució capil·lar de mercaderies.
3. L’empresa / departament de distribució capil·lar de mercaderies.
4. Funcions, característiques i organització.
5. Normativa administrativa autonòmica i local aplicable a el repartiment de mercaderies.

UNITAT DIDÀCTICA 2. GESTIÓ OPERATIVA DE LA DISTRIBUCIÓ CAPILAR
1. Conceptes bàsics de cost, despesa, pagament, inversió i fons d’explotació.
2. Anàlisi de costos en el repartiment de mercaderies.
3. Aplicacions informàtiques per al càlcul de costos.
4. Determinació de tarifes o preus en el transport.

UNITAT DIDÀCTICA 3. CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES PER AL REPARTIMENT DE MERCADERIES
1. Tipus de vehicles i característiques tècniques.
2. Normativa sobre masses i dimensions.
3. Homologació i matriculació de vehicles.
4. Documentació relativa a l’conductor, vehicle i mercaderia.
5. Distintius, equipament i manteniment de vehicles.
6. Normativa reguladora sobre circulac
7. Mitjans de càrrega i descàrrega.

UNITAT DIDÀCTICA 4. PLANIFICACIÓ DE CÀRREGUES I PROGRAMACIÓ DE RUTES DE REPARTIMENT
1. Definició i característiques de la planificació de càrregues en el repartiment.
2. Programació de rutes de transport:
3. Aplicacions informàtiques per a la planificació de càrregues.
4. Seguretat i salut laboral en l’organització i la distribució capil·lar de mercaderies.

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí