CURS SUBVENCIONAT TREBALLADORS, ERTOS I AUTONOMS

CATIA V5

Formació per treballadors en actiu, ERTOS i autònoms

CURS SUBVENCIONAT

Curs ID
ELLE0180PO
Campus
Campus virtual, Manresa Centre
Modalitat
Contínua (Metall)
Hores
60 hores
Mètode
Distància

Programes de formació professional per a l’ocupació 100% subvencionats, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en actiu, promoguts pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.

 

Aquest CURS GRATUÏT PER A TREBALLADORS li ofereix una formació especialitzada en la matèria dins de la Família Professional de Fabricació Mecànica. Amb aquest CURS GRATUÏT l’alumne serà capaç de desenvolupar-se dins del Sector Metall Fer servir l’eina de disseny lliure CATIA V5. Aquesta Formació de FMEM003PO CATIA V5 (SECTOR: METALL) no consumeix crèdit de la seva Empresa i no requereix de l’autorització d’aquesta.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

1. INTERFACE.
2. FILOSOFIA DE TREBALL V5.
3. CATÀLEGS.
4. AUTOMATITZACIÓ: POWER-COPY. PART DOCUMENT TEMPLATE.
5. CATÀLEGS DE MATERIALS.
6. FUNCIONS DISPONIBLES A CATIA
6.1. Generative shape design.
6.2. FreeStyle Sketch Tracer.
6.3. Freestyle Shaper.
6.4. Imagini and shape.
7. SISTEMA D’INTERCANVI DE DADES
7.1. Intercanvi de dades V4-V5.
7.2. Intercanvi de dades V5-V4.
8.INTERFACE IGES / DXF / DWG / ..

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Descobreix més cursos

Cursos ONLINE

T'interessa aquest curs ONLINE

Vols més informació