CURS SUBVENCIONAT TREBALLADORS, ERTOS I AUTONOMS

Autònoms • Com reduir costos

Fundació EMI Manresa > Online > Autònoms • Com reduir costos
Formació per treballadors en actiu, ERTOS i autònoms

CURS SUBVENCIONAT

Curs ID
FS2019-0276
Campus
Campus virtual
Modalitat
Contínua - Subvencionada
Hores
8 hores
Mètode
Distància

Programes de formació professional per a l’ocupació 100% subvencionats, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en actiu, promoguts pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.

  • Objectiu:

    -Conèixer estratègies per la reducció de costos

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

1. Estratègies de reducció de costos
2. Ampliar el marge i l’activitat. Estratègies de reducció de costos. Incrementar el preu de venda
3. Són els nostres productes diferents?. Ampliar la quota de mercat. Augmentar clients i volum de comanda
4. Negociació amb proveïdors .Conèixer als clients – Internacionalització
5. El cost en l’empresa pime.
6. Quant he de reduir?. El concepte de cost. La classificació de costos. El cost total de l’empresa. Els sistemes d’imputació de costos. Control de costos i desviacions. Diferencia cost-despesa-inversió.
7. Estratègies per a reduir costos
8. Fer un pla de productivitat: Concepte de productivitat. Factors del càlcul de la productivitat. Què significa productivitat?. El pla de productivitat. La productivitat laboral .Fixament d’objectius de productivitat Anàlisi de l’àrea de vendes

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Descobreix més cursos

Cursos ONLINE

T'interessa aquest curs ONLINE

Vols més informació