CURS SUBVENCIONAT TREBALLADORS, ERTOS I AUTONOMS

Autònoms • Com gestionar els impostos

Fundació EMI Manresa > Online > Autònoms • Com gestionar els impostos
Formació per treballadors en actiu, ERTOS i autònoms

CURS SUBVENCIONAT

Curs ID
FS2019-0276
Campus
Campus virtual
Modalitat
Contínua - Subvencionada
Hores
8 hores
Mètode
Distància

Programes de formació professional per a l’ocupació 100% subvencionats, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en actiu, promoguts pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.

  • Introducció als autònoms en la gestió bàsica dels impostos. Coneixerem, amb casos pràctics, les eines per poder gestionar nosaltres mateixos els models d’IVA trimestral i anual, també els altres models tributaris com per exemple l’IRPF i aprofundirem també en els elements obligatoris que requereixen les factures.

    Objectius 
    -Introduicció a les obligacions fiscals dels autònoms i les gestions dels impostos.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

1-Obligacions fiscals per a començar l’activitat (alta en el IAE).
2- Factures: elements obligatoris de la factura. Llibre de factures emeses i rebudes.
3-Obligacions fiscals: Conceptes previs (fet i base imposable, subjecte passiu, quota de l’impost). IVA (com elaborar les declaracions trimestrals i la declaració anual). Cas pràctic.
4- L’IRPF: calcular ingressos i despeses. Realitzar la declaració anual. Situacions especials. Cas pràctic

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Descobreix més cursos

Cursos ONLINE

T'interessa aquest curs ONLINE

Vols més informació