CURS SUBVENCIONAT TREBALLADORS, ERTOS I AUTONOMS

Autocad avançat 2D I 3D

Fundació EMI Manresa > Online > Autocad avançat 2D I 3D
Formació per treballadors en actiu, ERTOS i autònoms

CURS SUBVENCIONAT

PROPERA EDICIÓ MAIG 2021
Curs ID
FS2020-0298
Campus
Campus virtual
Modalitat
Contínua - Subvencionada
Hores
36 hores
Mètode
Distància

Programes de formació professional per a l’ocupació 100% subvencionats, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en actiu, promoguts pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.

 • Objectius:
  Saber les bases sòlides de dibuix en 2D/3D
  Dominar de la metodologia de treball en Espai Model, tant de dibuix en 2D com en 3D.
  Dominar de la metodologia de treball en Espai Paper o Presentacions.
  Dominar dels conceptes d’Acotació amb estils Anotatius.
  Dominar la impressió i generació de fitxers

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

1) Repàs de totes les ordres de dibuix en 2D.
2) Configuració d’AutoCAD. Espais de Treball.
3) Gestió de fitxers, plantilles, ordres de control de pantalla.
4) Creació de fitxers de bloc, gestió de capes avançada, estils d’acotació. Acotació amb estils anotatius.
5) Creació de taules, referències externes, atributs.
6) Metodologia de treball en espai model, plànols a escala y creació de detalls. Impressió.
7) Dibuix en isomètric. Acotació en isomètric.
8) SCP Sistemes de Coordenades Personal.
9) Dibuix en 3 dimensions. Creació de primitives. Operacions booleanes en el dibuix amb sòlids. Creació de sòlids per extrusió, revolució, prémer i tirar, solevació, etc..
10) Metodologia de treball en Espai Paper o Presentacions.
11) Transformacions geomètriques en 3D. Edició de sòlids.
12) Presentació del dibuix final en 3D.

METODOLOGIA

La METODOLOGIA EN LÍNIA proposta s’ajusta a les característiques i necessitats de cada alumne / a, combinant les metodologies d’ensenyament programat i de treball autònom de l’alumnat amb l’assessorament d’un / a formador / a especialitzat i mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, creant un entorn d’aprenentatge actiu, proper i col·laboratiu al Campus Virtual.

• ENSENYAMENT PROGRAMADA: Persegueix transmetre els coneixements a l’alumnat sense la intervenció directa del / la formador / a, a través de l’organització i estructuració dels continguts de forma seqüencial. La realització periòdica d’exercicis i proves d’autoavaluació permeten consolidar el que s’ha après i corregir els possibles errors en l’aprenentatge.

• TREBALL AUTÒNOM: Sistema de treball on el / la alumne / a assumeix la responsabilitat del seu procés d’aprenentatge, adaptant al seu ritme de treball i a les seves pròpies necessitats, el que exigeix ​​una major implicació per part seva.

Les accions formatives estan dissenyades per propiciar el foment de les habilitats, coneixements i experiències rellevants per al desenvolupament professional dins de l’àmbit de la temàtica de el curs.

El material didàctic objecte fonamental de l’procés d’ensenyament, serà posat a disposició de l’alumne al Campus de manera ordenada i en els formats més idonis per ajustar-los a les especificacions de el curs. L’alumne ha de treballar-los de manear autònoma dedicant un temps que dependrà de les necessitats individualitzades de l’alumne.

Descobreix més cursos

Cursos ONLINE

T'interessa aquest curs ONLINE

Vols més informació