FORMACIÓ CONTÍNUA

Actualització plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP)

Fundació EMI Manresa > Subvencionat Intersectorial > Actualització plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP)
Curs ID
FS2020-0293
Campus
Manresa Oficis
Modalitat
Contínua - Subvencionada
Hores
8 hores
Mètode
Presencial

Programes de formació professional per a l’ocupació 100% subvencionats, adreçats prioritàriament a treballadors/ores en actiu, promoguts pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

El curs per a operaris de plataformes elevadores permet als nostres alumnes assistir a una formació teorica-pràctica obtenint els coneixements necessaris per poder dur a terme la seva activitat amb la màquina de forma segura i eficient.

 

Potenciar la cultura preventiva conscienciant de la importància de la prevenció de riscos laborals.

Preservar la integritat física de les persones, equips i instal·lacions.

Posar en pràctica el maneig, les normes d’ús i de seguretat de la plataforma elevadora.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

Revisió de tots els continguts del nivell inicial per la renovació:
1.Contingut bàsic de la formació teòrica
1.1. Legislació i normativa referent a l’ús d’aquests equips de treball
1.2. Classificació i tipus de PEMP
1.3. Característiques i descripcions
1.4. Aplicacions
1.5. Seguretat abans d’engegar l’equip
1.6. Posats de comandament
1.7. Ajustament de treball
1.8. Anivellació
1.9. Principals perills i factors de risc
1.10. Mesures de protecció i prevenció
1.11. Normes de seguretat degudes a altres riscos
1.12. Engegada
1.13. Normes específiques de seguretat en ús
1.14. Normes de seguretat en finalitzar els treballs
1.15. Equips de protecció individual
1.16. Manteniment
1.17. Revisions
2. Contingut bàsic de la formació pràctica
2.1. Introducció a la màquina
2.2. Reconeixement d’entorn i senyalització de la zona de treball
2.3. Reconeixement visual perimetral de la màquina
2.4. Components principals: identificació i funció
2.5. Comprovacions i inspecció prèvia a l’ús
2.6. Engegada i parada de la màquina
2.7. Procediments correctes d’operació de cadascuna de les funcions de seguretat
2.8. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques
2.9.Rescat i procediments de baixada d’emergència
2.10. Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transport.

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí