FORMACIÓ OCUPACIONAL

Activitats auxiliars de magatzem

Fundació EMI Manresa > Formació Ocupacional > Activitats auxiliars de magatzem
Curs ID
COML0110
Campus
Manresa Oficis
Modalitat
Ocupacional
Hores
210 hores
Mètode
Presencial

Acció formativa subvencionada i adreçada preferentment a persones en situació d’atur, en el marc de les subvencions per a la realització de plans d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.

Una vegada finalitzat el Certificat de Professionalitat l’alumne serà capaç de realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidación, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de forma coordinada o en equip, sota la supervisió d’un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos. Concretament, l’alumne podrà:

  • Establir la implantació d’espais comercials.
  • Realitzar les operacions auxiliars de recepció, col·locació, manteniment i expedició de càrregues en el magatzem de forma integrada en l’equip.
  • Organitzar i controlar les accions promocionals en espais comercials.
  • Preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint procediments establerts.
  • Manipular càrregues amb carretons elevadors

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Denominació: ACTIVIDATS AUXILIARS DE MAGATZEM
Codi: COML0110
Família professional: Comerç i Marqueting
Àrea professional: Logística comercial i gestió del transport.
Nivell de qualificació professional: 1
Qualificació professional de referència: COM411_1 Activitats auxiliars de magatzem (RD 1179/2008, de 11 de julio)
MF1: Operacions auxiliars de magatzematge
1.1. Estructura i tipus de magatzem
1.2. Operacions de magatzematge
1.3. Treball en equip en les operacions auxiliars de magatzematge.
1.4. Documentació bàsica del magatzem
1.5. Equips de manutenció del magatzem
1.6. Sistemes d’identificació, localització i seguiment de mercaderies
1.7. Seguretat i prevenció en les operacions auxiliars de magatzematge.
1.8. Manteniment de primer nivell dels equips del magatzem.

MF2: Preparació de comandes
1.1. Operativa de la preparació de comandes
1.2. Sistemes i equips en la preparació de comandes.
1.3. Envasos i embalatges
1.4. Seguretat i prevenció d’accidents i riscos laborals en la manipulació i preparació de comandes.

MF3: Manipulació de càrregues amb carretons elevadors
1.1. Manipulació i transport de mercaderies
1.2. Embalatge i paletización de mercaderies
1.3. Carretons per al transport de mercaderies.
1.4. Maneig i conducció de carretons.
1.5. Càrrega i descàrrega de mercaderies

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

Una vegada finalitzats i aprovats tots els exàmens del curs, d’acord a la valoració realitzada pel tutor o tutora assignat/a, es rebrà el corresponent Diploma on s’acreditaran els coneixements adquirits així com la realització i el grau d’aprofitament dels mateixos.

Si t'interessa aquest curs

Apunta't aquí